Rhoi gwybod am gamdrin oedolion

Os ydych chi'n cael eich niweidio neu'ch camdrin, neu'n poeni am rywun arall, rhowch wybod i rywun.  Os ydych chi'n rhoi gwybod i rywun ac nad oes dim byd wedi digwydd mewn gwirionedd, ni fyddwch yn mynd i drafferth os oeddech chi wir yn meddwl bod perygl.

Os rydych yn gweld neu'n clywed rhywun yn cael eu niweidio neu eu cam-drin, neu os oes rhywun wedi dweud wrthych eu bod yn cael eu niweidio neu eu cam-drin:

Mewn argyfwng, peidiwch ag aros - ffoniwch 999.

  • Mynnwch help meddygol os ydynt wedi cael eu brifo
  • Ffoniwch yr heddlu os ydych yn tybio bod yna drosedd wedi'i chyflawni
  • Gwrandewch a chysuro'r dioddefwr
  • Cadwch unrhyw dystiolaeth (bydd yr heddlu yn rhoi gwybod i chi am hyn)
  • Peidiwch â rhoi pwysau ar yr unigolyn i roi gwybodaeth am yr hyn sydd wedi digwydd

I roi gwybod am unrhyw bryderon, ffoniwch ni :

01597 827666 (oriau swyddfa)

0845 054 4847 (oriau eraill)

  Sign Language icon

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu