SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhoi gwybod am gamdrin oedolion

Os ydych chi'n cael eich niweidio neu'ch camdrin, neu'n poeni am rywun arall, rhowch wybod i rywun.  Os ydych chi'n rhoi gwybod i rywun ac nad oes dim byd wedi digwydd mewn gwirionedd, ni fyddwch yn mynd i drafferth os oeddech chi wir yn meddwl bod perygl.

Os rydych yn gweld neu'n clywed rhywun yn cael eu niweidio neu eu cam-drin, neu os oes rhywun wedi dweud wrthych eu bod yn cael eu niweidio neu eu cam-drin:

Mewn argyfwng, peidiwch ag aros - ffoniwch 999.

  • Mynnwch help meddygol os ydynt wedi cael eu brifo
  • Ffoniwch yr heddlu os ydych yn tybio bod yna drosedd wedi'i chyflawni
  • Gwrandewch a chysuro'r dioddefwr
  • Cadwch unrhyw dystiolaeth (bydd yr heddlu yn rhoi gwybod i chi am hyn)
  • Peidiwch â rhoi pwysau ar yr unigolyn i roi gwybodaeth am yr hyn sydd wedi digwydd

I roi gwybod am unrhyw bryderon, ffoniwch ni :

01597 827666 (oriau swyddfa)

0845 054 4847 (oriau eraill)

  Sign Language icon

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu