SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Wrth roi gwybod am achosion o gamdrin

Rhowch wybod am unrhyw honiadau o gamdrin ar unwaith.

Mae gennym ni gyd gyfrifoldeb i edrych ar ol ein gilydd.

Wrth roi gwybod am achosion o gamdrin, ceisiwch roi gymaint o wybodaeth a phosibl.  Peidiwch a phoeni os nad ydych chi'n gwybod neu'n methu cofio popeth.  Dyma rai cwestiynau sy'n siwr o godi:

  • enw, cyfeiriad a dyddiad geni'r sawl sydd wedi'u camdrin.
  • unrhyw fanylion am y person neu'r bobl all fod yn gyfrifol am gamdrin.
  • enw a chyfeiriad unrhyw un all fod wedi gweld beth ddigwyddodd.
  • disgrifiad o beth ddigwyddodd, y dyddiad, yr amser ac ymhle.
  • unrhyw beth a wnaed i gadw pobl yn ddiogel
  • a yw'n bosibl bod rhywun arall mewn perygl.

Ar adegau mae rhywun sydd wedi'i gamdrin ddim eisiau rhoi gwybod i neb.  Efallai eu bod yn teimlo cywilydd neu'n ofni beth all ddigwydd iddyn nhw.  Maen nhw hefyd yn poeni beth all ddigwydd i'r person sy'n eu camdrin, yn arbennig os yw'n rhywun agos.

Mae'n bwysig parchu dymuniadau eraill, ond mae'n bosibl bod rhywun sy'n niweidio un person yn niweidio eraill.  Mae hyn yn golygu rhoi gwybod i rywun am eich pryderon hyd yn oed os nad yw'r dioddefwr eisiau i chi wneud hynny.  Mae'n bosibl bod gan yr heddlu, y gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol fwy o wybodaeth, felly'n gallu gweld y darlun cyfan.

Os byddwch yn rhoi gwybod i rywun am eich pryderon a bod dim byd wedi digwydd mewn gwirionedd, ni fyddwch yn mynd i drafferth os oeddech chi wir yn meddwl bod perygl.

 

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu