SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Help i Bleidleisio

Bythefnos cyn y diwrnod pleidleisio, byddwn yn anfon cerdyn pleidleisio allan i bob etholwr. Mae hwn yn dangos y dyddiad, yr amser a'r lle ar gyfer eu gorsaf pleidleisio hwy. Rydym yn ceisio sicrhau bod gan gymaint â phosibl o'r gorsafoedd pleidleisio fynedfa i bobl anabl.

Ymhob gorsaf bleidleisio:

  • Bydd hysbysiadau yn y gorsafoedd pleidleisio i help pleidleiswyr. Bydd y rhain yn dangos pwy yw'r ymgeiswyr, ac yn cynnig cyfarwyddyd cyffredinol i chi.
  • Bydd dyfais i ganiatái bobl ddall neu rannol-ddall i bleidleisio ar eu  pennau'u hunain ymhob gorsaf bleidleisio.
  • Bydd o leiaf un fersiwn print mawr o'r papur pleidleisio yn cael ei arddangos y tu mewn i bob gorsaf bleidleisio.
  • Gall pleidleiswyr anabl ddod â rhywun gyda hwy i'w helpu i bleidleisio.

 

 

Contacts

  • Email: electoral.services@powys.gov.uk
  • Phone: 01597 826202
  • Address: Electoral Services, Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG


 

Feedback about a page here


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu