SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Datblygiadau a hawliau tramwy cyhoeddus

Rydym am annog dylunio o'r ansawdd gorau yn yr amgylchedd adeiledig, ac i wella iechyd a lles y bobl sy'n byw ym Mhowys trwy wneud yn siwr bod ganddynt fynediad i'r awyr agored ar gyfer hamdden ac ymarfer corff.

Mae Gwasanaethau Cefn Gwlad yn darparu gwybodaeth glir ac ymarferol i unrhyw un sy'n datblygu tir (er dibenion preswyl neu ddiwydiannol) mewn achos lle bydd yn effeithio ar hawliau tramwy cyhoeddus. 

Cofiwch ystyried hawliau tramwy cyhoeddus a mynediad cefn gwlad ar ddechrau'r broses cynllunio oherwydd gall hyn osgoi gwrthdaro ac oedi drud.  

Rydym wedi datblygu canllaw gwybodaeth am hawliau tramwy cyhoeddus ar gyfer datblygwyr.  Gallwch lawrlwytho'r canllaw trwy glicio ar y ddolen ar y dudalen hon.

Lawrlwytho'r canllaw i ymarferwyr [942KB]

 

 

Cysylltiadau

Dilynwch ni ar:

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu