Hawliau Tramwy: Cynllun Gwella

Mabwysiadodd y cyngor ei Gynllun Gwella Hawliau Tramwy [21MB]  ar 16 Mai 2019.   Roedd rhaid cael y cynllun dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. 

Mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn nodi sut bydd y cyngor yn cynllunio ac yn blaenoriaethu gwaith gwella i'r llwybrau sydd eisoes yn bodoli yn y sir.  Bydd hefyd yn helpu grwpiau eraill ym Mhowys i wella mynediad i gefn gwlad.  Mae'n gynllun uchelgeisiol sy'n nodi blaenoriaethau ac amcanion gwaith i'r dyfodol.

 

Lawr lwytho cynllun gwella hawliau tramwy [21MB]

 

 

Cysylltiadau

Dilynwch ni ar:

Rhowch sylwadau am dudalen yma

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu