SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Archwilio Pridiannau Tir

Mae gan y Cyngor ddyletswydd gyfreithiol i gadw Cofrestr Pridiannau Tir Lleol. Mae Pridiannau Tir Lleol yn gyfyngiadau neu'n waharddiadau ar ddarnau o dir, sy'n rhwymo perchnogion neu ddeiliaid y darn o dir.  Ni fydd y cyfyngiadau hyn fel rheol i'w gweld ar y gweithredoedd felly bydd Archwiliadau Awdurdod Lleol yn cael eu cynnal fel rhan o'r broses trawsgludo wrth brynu neu ail roi morgais ar eiddo.

 

Mae'r Archwiliad Awdurdod Lleol yn rhan o'r broses trawsgludo. Ei diben yw gwarchod rhai allai fod yn prynu eiddo neu dir, a sicrhau eu bod yn ymwybodol o unrhyw faterion sy'n effeithio ar yr eiddo neu dir. 

Mae dwy elfen i'r archwiliad - ffurflen LLC1 a ffurflen CON29.

 • Ffurflen LLC1 - cais i chwilio trwy'r Gofrestr Pridiannau Tir ac am dystysgrif archwilio swyddogol. (Mae'r rhan hon o'r archwiliad yn ymwneud â phridiannau y gellir eu cofrestru, er enghraifft Ardaloedd Cadwraeth, Gorchmynion Gwarchod Coed, Adeiladau Rhestredig, Rhybuddion Gorfodi, Amodau sydd ynghlwm wrth Ganiatâd Cynllunio ac ati.)
 • Ffurflen CON29 - rhestr o ymholiadau arferol i Awdurdodau Lleol a rhai ymholiadau dewisol ychwanegol. (Mae'r rhan hon o'r archwiliad yn ymdrin â Statws yn y Cynllun Datblygu, Ffyrdd, Tir Llygredig, Rheoliadau Adeiladu, Hanes Cynllunio Arall ayb.)

Nodwch na fydd yr archwiliad yn cynnwys gwybodaeth am eiddo sydd gerllaw. Os oes gennych bryderon am eiddo neu dir sydd gerllaw, gallwch ofyn am ymholiad ychwanegol.

Wrth ofyn am Archwiliad Awdurdod Lleol, gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys y canlynol:

 • Ffurflen LLC1
 • Ffurflen CON29
 • Y ffi cywir (gweler y tabl isod) - dylid gwneud sieciau'n daladwy i Gyngor Sir Powys.

Rhaid cyflwyno archwiliadau gyda chynllun safonol yr OS, gyda llinell goch o amgylch yr ardal sydd i'w harchwilio. Dylai'r cynllun fod yn un cyfredol ac yn dangos yr ardal archwilio yn glir mewn perthynas ag eiddo cyfagos.

 

Ffioedd Archwilio

 • LLC1

Mae'r LLC1 yn parhau y tu allan i sgop TAW.

Ffi SafonolFfi NLIS
£6.00£4.00

 

 • Archwiliad Personol

Ffi SafonolFfi NLIS
£0.00N/A

 

 • Parsel Ychwanegol

Ffi SafonolFfi NLIS
£1.00£1.00

 

 

CON 29 Ymholiadau am yr Eiddo sydd ei Angen

 

 • CON29R

Ffi SafonolFfi NLISFfi Safonol yn cynnwys TAW
£119.00£23.80£142.80

 

Ffi NLISFfi NLISFfi NLIS yn cynnwys TAW
£119.00£23.80£142.80

 

 • Parsel ychwanegol o dir

Ffi SafonolFfi NLISFfi Safonol yn cynnwys TAW
£10.00£2.00£12.00

 

Ffi NLISFfi NLISFfi NLIS yn cynnwys TAW
£10.00£2.00£12.00

 

 

Ymholiadau Eiddo Dewisol

 • CON29 Ymholiad Dewisol Rhif 22

Ffi SafonolFfi NLISFfi Safonol yn cynnwys TAW
£22.00£4.40£26.40

 

 • Holl Ymholiadau Dewisol CON29 eraill

Ffi SafonolFfi NLISFfi Safonol yn cynnwys TAW
£12.00 yr un£2.40£14.40 yr un

 

 • Ymholiadau Drafft

Ffi SafonolFfi NLISFfi Safonol yn cynnwys TAW
£22.00 yr un£4.40£26.40 yr un

 

 

Amseroedd Ymateb ar gyfer Archwiliadau

Mae'r Comisiwn Archwilio yn monitro amseroedd cynnal archwiliadau Awdurdod Lleol ar gyfer archwiliadau safonol.  Mae 99% yn cael eu cwblhau o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Ceisiadau am Archwiliadau Personol

Dim ond trwy apwyntiad y bydd modd cynnal archwiliad personol o'r Gofrestr  Pridiannau Tir, a hynny rhwng 10.00 a 11.30 a.m. a 2.00 a 4.00 p.m..  Archwiliad o'r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol yn unig yw archwiliad personol.  Nid yw'r archwiliadau'n cael ymateb ysgrifenedig na thystysgrif archwilio swyddogol.  Rhaid creu nodiadau eich hun o wybodaeth sy'n cael ei rhoi ar sgrîn cyfrifiadur.

 

Y Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Cenedlaethol (NLIS)

Menter gan y llywodraeth yw'r NLIS sy'n ceisio cyflwyno gwasanaethau'n electronig.  Mae Powys wedi'i chysylltu â'r NLIS ar lefel 3 ac mae'n gallu derbyn ceisiadau i archwilio yn electronig, a dychwelyd canlyniadau archwilio yn electronig.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu