SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Edrych a chwilio trwy'r Gofrestr Tir Comin

 

Gallwch weld y Cofrestrau Statudol a Mapiau'r Gofrestr am ddim yn ystod oriau gwaith.

Rhaid trefnu apwyntiad o flaen llaw er mwyn sicrhau fod Swyddog wrth law i'ch helpu chi gydag unrhyw gwestiynau.

Mae'r Cofrestrau a'r Mapiau'n cael eu cadw yn swyddfeydd Y Gwalia, Llandrindod.

 

Ffioedd a Thaliadau

Am wybodaeth ar archwiliadau swyddogol o'r Gofrestr Tir Comin, edrychwch am wybodaeth ar Archwiliadau Cofrestru Tir Comin.

  • Detholiad A4/A3 o'r Gofrestr Mapiau - isafswm o £6.00
  • Copïau o Wybodaeth Gofrestru - isafswm o £6.00
  • Archwilio Gwybodaeth am y Gofrestr - isafswm o £20.00 + TAW

Cyflwynwch eich cais yn ysgrifenedig a chyflwyno cynllun i nodi'r tir dan sylw. Dylid gwneud taliadau trwy siec neu gyda Cherdyn Debyd/Credyd dros y ffôn.

 

Montgomeryshire - MCL 13Cofrestrau Tir Comin a Lawntiau Trefi Neu Bentrefi

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am gadw Cofrestr Tir Comin a Chofrestr o Lawntiau Trefi neu Bentrefi. Ar hyn o bryd, mae'n cynnal cofrestrau a luniwyd gan hen Siroedd Brycheiniog, Maesyfed a Threfaldwyn.

Cafodd y cofrestrau eu creu o dan Ddeddf Cofrestru Tir Comin 1965, rhwng 1967 a 1970 ac maent yn cynnwys gwybodaeth am faint a lleoliad yr holl dir comin a'r lawntiau pentref cofrestredig ym Mhowys.

Mae gan bob ardal o dir cofrestredig sydd yn y cofrestrau Rif Uned (CL neu VG) unigryw. Mae'r cofrestrau hefyd yn nodi unrhyw hawliau tir comin ar y tir ac yn nodi manylion achosion hawlio perchnogaeth.

Gallwn gwybodaeth ar weithdrefnau ond ni allwn roi cyngor cyfreithiol. Os ydych angen cyngor cyfreithiol, neu ddehongliad o'r gyfraith, rhaid i chi gael cyngor annibynnol gan eich cyfreithiwr.

 

Chwilio trwy'r Gofrestr Tir Comin - Q22 - CON29(O)

I wneud chwiliad swyddogol yng nghofrestri'r tiroedd comin, bydd angen i chi ddefnyddio Cwestiwn 22.1 a 22.2 yn y ffurflen trawsgludo eang ei defnydd, sef 'CON 29(O) Optional Enquiries of the Local Authority'.

Mae Cwestiwn 22.1 yn gofyn: "A yw'r eiddo, neu unrhyw dir sy'n ffinio â'r eiddo, yn dir comin cofrestredig neu'n faes pentref dan Ddeddf Cofrestru Tir Comin 1965 neu Ddeddf Tiroedd Comin 2006?"

Y cyfan y mae ymholiad chwiliad tir comin CON29(O) yn ei wneud yw dangos a yw darn o dir neu eiddo wedi'i gofrestru'n dir comin neu faes pentref neu dref yn y Cofrestri Swyddogol. Os ydych am wybod a oes gan ddarn o dir neu eiddo'r hawl i bori anifeiliaid dros unrhyw dir ffiniol neu faes pentref gerllaw, cysylltwch â Chofrestru Tir Comin I gael y manylion. Sylwch y bydd ffi'n daladwy am gopïau o fapiau a chofnodion yn y gofrestr cofrestru.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalennau Chwilio Pridiannau Tir 

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu