1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Beth yw gwerth ardrethol?

Ar wahân i eiddo sydd ddim yn gorfod talu Trethi Busnes, mae 'gwerth ardrethol' ar bob eiddo annomestig sydd fel arfer yn cael ei osod gan swyddogion prisio o Asiantaeth y Swyddfa Brisio.   Yr Asiantaeth sy'n llunio ac yn cadw rhestr lawn o'r gwerthoedd ardrethol.  Fel arfer, gwerth ardrethol eiddo yw ei werth rhenti ar y farchnad agored ar 1 Ebrill 2015.

I  gyfrifo rhwymedigaeth gros y trethi Busnes, lluoswch werth trethadwy'r busnes gyda'r lluosogwr trethi busnes a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. Nifer ceiniogau fesul punt o werth trethadwy y bydd angen ei dalu mewn trethi busnes yw'r lluosogwr hwn, cyn didynnu unrhyw ryddhad neu ostyngiad. Bydd y lluosogwyr yn cael eu hadolygu'n flynyddol yn unol â'r gyfradd chwyddiant.

Mae gan wefan y Swyddfa Brisio wybodaeth am werth eiddo busnes.  Mae modd chwilio'r wefan hefyd i weld beth yw gwerth ardrethol presennol eich eiddo.

O ran eiddo cyfansawdd sy'n rhannol ddomestig ac annomestig, bydd y gwerth ardrethol yn ymwneud â'r rhan annomestig yn unig.  Mae gwerthoedd ardrethol pob eiddo masnachol ym Mhowys i'w gweld yn y rhestr ardrethu leol.

 

Cysylltiadau

  • Ffoniwch y tîm Treth y Cyngor / Trethi Busnes ar 01597 827463 (rhwng 9.00 am a 4.00 pm yn unig)
  • E-bost: revenues@powys.gov.uk
  • Ysgrifennwch aton ni yn: Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG
  • Type=articles;Articleid=4867;Title=Rhoi gwybod am dwyll Treth y Cyngor yma;CallToAction=no;

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu