Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Trethi Busnes: Beth yw gwerth ardrethol?

Ar wahân i eiddo sydd ddim yn gorfod talu Trethi Busnes, mae 'gwerth ardrethol' ar bob eiddo annomestig sydd fel arfer yn cael ei osod gan swyddogion prisio o Asiantaeth y Swyddfa Brisio.   Yr Asiantaeth sy'n llunio ac yn cadw rhestr lawn o'r gwerthoedd ardrethol.  Fel arfer, gwerth ardrethol eiddo yw ei werth rhenti ar y farchnad agored ar 1 Ebrill 2015.

I  gyfrifo rhwymedigaeth gros y trethi Busnes, lluoswch werth trethadwy'r busnes gyda'r lluosogwr trethi busnes a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. Nifer ceiniogau fesul punt o werth trethadwy y bydd angen ei dalu mewn trethi busnes yw'r lluosogwr hwn, cyn didynnu unrhyw ryddhad neu ostyngiad. Bydd y lluosogwyr yn cael eu hadolygu'n flynyddol yn unol â'r gyfradd chwyddiant.

Mae gan wefan y Swyddfa Brisio wybodaeth am werth eiddo busnes.  Mae modd chwilio'r wefan hefyd i weld beth yw gwerth ardrethol presennol eich eiddo.

O ran eiddo cyfansawdd sy'n rhannol ddomestig ac annomestig, bydd y gwerth ardrethol yn ymwneud â'r rhan annomestig yn unig.  Mae gwerthoedd ardrethol pob eiddo masnachol ym Mhowys i'w gweld yn y rhestr ardrethu leol.

Cysylltiadau

  • Ffôn: 01597 827463  (oriau agor y swyddfa 9am - 1pm Llun - Gwe)

    Y gwasanaeth treth y cyngor / trethi busnes a dyfarniadau ar gael i gymryd galwadau rhwng 9 am tan 1pm yn unig.  Ein nod yw cael digon o staff ar gael yn ystod yr oriau hyn i helpu i wella'r amser y mae'n cymryd i ateb galwadau.
  • E-bost: revenues@powys.gov.uk
  • Ysgrifennwch aton ni yn: Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Eich sylwadau am ein tudalennau