1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Beth yw ailbrisio?

Bob pum mlynedd bydd pob eiddo annomestig (busnes) yn cael eu hailasesu ac yn cael gwerth ardrethol newydd.  Mae hwn yn cael ei alw'n ailbrisio a bydd yr un nesaf yn dod i rym ar 1 Ebrill 2017. 

Nid yw'r broses o ailbrisio'n codi arian ychwanegol yn gyffredinol.  Yn lle hynny bydd ailbrisio'n adlewyrchu newidiadau yn y farchnad eiddo ar draws Cymru ac yn ailddosbarthu'r un atebolrwydd ar gyfer trethi busnes.  Bydd rhai biliau treth yn codi, rhai'n aros yr un fath a rhai'n syrthio.

Gallwch weld y rhestr - a rhagor o wybodaeth ar werthusiad 2010 - ar wefan y Swyddfa Brisio.

Bydd y prisiadau drafft ar gyfer 2017 yn cael eu cyhoeddi ar 30 Medi 2016,    

CLICIWCH AR: www.gov.uk/voa/revaluation i weld eich gwerth trethadwy drafft

I gael rhagor o wybodaeth am yr ailbrisiad, cliciwch yma [223KB]

Am ragor o wybodaeth am ostyngiadau trethi dros dro cliciwch yma

 

Cysylltiadau

  • Ffoniwch y tîm Treth y Cyngor / Trethi Busnes ar 01597 827463 (rhwng 9.00 am a 4.00 pm yn unig)
  • E-bost: revenues@powys.gov.uk
  • Ysgrifennwch aton ni yn: Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG
  • Type=articles;Articleid=4867;Title=Rhoi gwybod am dwyll Treth y Cyngor yma;CallToAction=no;

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu