1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Beth yw ailbrisio?

Bob pum mlynedd bydd pob eiddo annomestig (busnes) yn cael eu hailasesu ac yn cael gwerth ardrethol newydd.  Mae hwn yn cael ei alw'n ailbrisio a bydd yr un nesaf yn dod i rym ar 1 Ebrill 2017. 

Nid yw'r broses o ailbrisio'n codi arian ychwanegol yn gyffredinol.  Yn lle hynny bydd ailbrisio'n adlewyrchu newidiadau yn y farchnad eiddo ar draws Cymru ac yn ailddosbarthu'r un atebolrwydd ar gyfer trethi busnes.  Bydd rhai biliau treth yn codi, rhai'n aros yr un fath a rhai'n syrthio.

Gallwch weld y rhestr - a rhagor o wybodaeth ar werthusiad 2010 - ar wefan y Swyddfa Brisio.

Bydd y prisiadau drafft ar gyfer 2017 yn cael eu cyhoeddi ar 30 Medi 2016,    

CLICIWCH AR: www.gov.uk/voa/revaluation i weld eich gwerth trethadwy drafft

I gael rhagor o wybodaeth am yr ailbrisiad, cliciwch yma [223KB]

Am ragor o wybodaeth am ostyngiadau trethi dros dro cliciwch yma

 

Cysylltiadau

  • Ffoniwch y tîm Treth y Cyngor / Trethi Busnes ar 01597 827463 (rhwng 9.00 am a 4.00 pm yn unig)
  • E-bost: revenues@powys.gov.uk
  • Ysgrifennwch aton ni yn: Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG
  • Type=articles;Articleid=4867;Title=Rhoi gwybod am dwyll Treth y Cyngor yma;CallToAction=no;

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu