SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trethi Busnes: Beth yw ailbrisio?

Bob pum mlynedd bydd pob eiddo annomestig (busnes) yn cael eu hailasesu ac yn cael gwerth ardrethol newydd.  Mae hwn yn cael ei alw'n ailbrisio a bydd yr un nesaf yn dod i rym ar 1 Ebrill 2017. 

Nid yw'r broses o ailbrisio'n codi arian ychwanegol yn gyffredinol.  Yn lle hynny bydd ailbrisio'n adlewyrchu newidiadau yn y farchnad eiddo ar draws Cymru ac yn ailddosbarthu'r un atebolrwydd ar gyfer trethi busnes.  Bydd rhai biliau treth yn codi, rhai'n aros yr un fath a rhai'n syrthio.

Gallwch weld y rhestr - a rhagor o wybodaeth ar werthusiad 2010 - ar wefan y Swyddfa Brisio.

Bydd y prisiadau drafft ar gyfer 2017 yn cael eu cyhoeddi ar 30 Medi 2016,    

CLICIWCH AR: www.gov.uk/voa/revaluation i weld eich gwerth trethadwy drafft

I gael rhagor o wybodaeth am yr ailbrisiad, cliciwch yma [223KB]

Am ragor o wybodaeth am ostyngiadau trethi dros dro cliciwch yma

 

Cysylltiadau

  • Ffoniwch: 01597 827463  (oriau agor y swyddfa 9am - 1pm Llun - Gwe)

    Y gwasanaeth treth y cyngor / trethi busnes a dyfarniadau ar gael i gymryd galwadau rhwng 9 am tan 1pm yn unig.  Ein nod yw cael digon o staff ar gael yn ystod yr oriau hyn i helpu i wella'r amser y mae'n cymryd i ateb galwadau.
     
  • E-bost: revenues@powys.gov.uk
  • Ysgrifennwch aton ni yn: Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu