SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trethi Busnes: Lluosydd Ardrethu

Rydym yn cyfrifo bil treth eiddo trwy luosi ei werth ardrethol â swm penodol.  Gelwir y swm hwn yn 'luosydd ardrethu' (rating multiplier)

Bob blwyddyn mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru'n pennu'r lluosydd.  Nid yw'n gallu codi mwy na chyfradd chwyddiant (heblaw mewn blwyddyn ailbrisio).

Mae'r lluosydd ar gyfer pob blwyddyn ariannol fel a ganlyn:

Blwyddyn ariannolLluosydd (ceiniog yn y bunt)
2021-202253.5c
2020-202153.5c
2019-202052.6c
2018-201951.4c
2017-201849.9c
2016-201748.6c
2015-201648.2c
2014-201547.2c
2013-201446.4c
2012-201345.2c
2011-201242.8c
2010-201140.9c

 

Er enghraifft

Os mai £15,000 yw gwerth ardrethol eich busnes, byddech yn defnyddio lluosydd 2018-19 (51.4c) i amcangyfrif eich trethi busnes fel a ganlyn:

£15,000 (gwerth ardrethol) x £0.514c (lluosydd) - £7,710

Ffigwr sylfaenol yw hwn cyn cael unrhyw ostyngiadau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu