1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio i Wneud Ymarfer Corff (NERS)

Gall y cynllun eich helpu i fod yn fwy heini os ydych mewn perygl o iechyd gwael neu os oes gennych gyflwr yn barod ac yn dioddef o un neu ragor o'r canlynol :

 • Dros bwysauNERS logo
 • Pwysedd gwaed uchel
 • Colestrol uchel
 • Diabetes sydd wedi'i reoli 
 • Arthritis
 • Pryder
 • Straen
 • Iselder Ysbryd
 • Ffactorau Risg CHD

Dyma'r canolfannau sy'n rhan o'r cynllun:

    Aberhonddu
    Tref-y-clawdd
    Machynlleth (Bro Ddyfi)
    Y Drenewydd (Maldwyn)
    Rhaeadr Gwy
    Y Trallwng (Y Flash)
    Ystradgynlais

Cysylltwch â'ch canolfan agosaf sy'n rhan o'r cynllun, y nyrs yn eich meddygfa leol neu eich Meddyg Teulu i gael rhagor o wybodaeth. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu