Cofrestru â DBS

Sut y gall fy sefydliad cofrestru gyda Chyngor Sir Powys?

Mae'r broses o gofrestru i ddefnyddio Cyngor Sir Powys fel eich corff ymbarel yn syml.  Lawrlwythwch a darllennwch y dogfennau canlynol cyn llenwi a dychwelyd y ffurflen 'Swyddog Cofrestru a Dilysu' ynghyd a llythyr ar bapur pennawd.  Gallwch dderbyn y dogfennau hyn ar e-bost, ond bydd angen i chi bostio copi wedi'i lofnodi o'r dogfennau hyn atom.

Lawrlwythwch y pecyn cofrestru isod a dilynwch y canllawiau yn y 'Llythyr Corff Ymbarel DBS' er mwyn cofrestru eich sefydliad gyda Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Cyngor Sir Powys.

 

Lawrlwytho Ffurflenni Cofrestru yma [3MB]

 

Sut allaf gael rhagor o wybodaeth am gofrestru gyda Chyngor Sir Powys?

Cysylltwch ag aelod o'r tim i drafod y posibilrwydd o Gyngor Sir Powys yn cynnal eich gwiriadau DBS.  Ry'n ni'n edrych ymlaen at glywed gennych chi. 

 

Manylion cyswllt

  • Ebost: dbs@powys.gov.uk
  • Rhif ffôn: 01597 826814 / 01597 826886
  • Cyfeiriad: Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu