Cwsmeriaid DBS

Pa gefnogaeth ry'n ni'n ei gynnig i'n cwsmeriaid presennol?

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig ystod o declynnau i'w gwsmeriaid i'w cefnogi i brosesu eu ceisiadau DBS.  Mae hyn yn cynnwys: 

  • cyngor 1:1 dros y ffon yn ystod oriau gwaith.
  • ymateb dros yr e-bost ar yr un diwrnod.
  • canllawiau ar gyfer yr ymgeisydd, swyddog dilysu a gweinyddwr i'r system ar-lein.
  • canllawiau hyfforddi pwrpasol ar gyfer sefydliadau mawr.
  • sesiynau hyfforddi tri diwrnod o hyd am ddim ar gyfer sefydliadau mawr.

Pwy yw ein cwsmeriaid?

Ar hyn o bryd, rydym yn prosesu Gwiriadau DBS ar gyfer dros ddau gant o sefydliadau llai a saith Awdurdod Lleol arall yn ogystal â Crescent Purchasing Consortium.  Dyma rai o'r sefydliadau sydd wedi dewis defnyddio Cyngor Sir Powys fel eu corff ymbarél:

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent

Blaenau Gwent County Borough Council logo

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend County Borough logo

 

Dinas a Sir Abertawe

City & County of Swansea logo

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Council Logo

 

Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port

Neath Port Talbot County Borough logo

 

Cyngor Dinas Casnewydd

Newport City Council logo

 

Cyngor Sir Penfro

Pembrokeshire County Council logo

 

Crescent Purchasing Consortium

Crescent Purchasing Consortium Logo

 

 

Manylion cyswllt

  • Ebost: dbs@powys.gov.uk
  • Rhif ffôn: 01597 826814 / 01597 826886
  • Cyfeiriad: Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu