1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Prentisiaethau

Image cynrychioli Prentisiaethau

Mae Prentisiaeth yn ffordd ymarferol o ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol a'r sgiliau gwaith gwirioneddol angenrheidiol, tra'n gweithio mewn amgylchedd gwaith go iawn. Mae tri lefel o Brentisiaethau sy'n ymwneud â gwahanol fathau o swyddi:

Apprenticeship

Prentisiaeth Sylfaen (PS) (sy'n ymateb i bum cymhwyster TGAU da): Mae Prentisiaid Sylfaen yn gweithio tuag at fframwaith o gymwysterau dysgu sy'n seiliedig ar waith hyd at lefel 2.

Prentisiaeth (P) (sy'n cyfateb i ddau gymhwyster Safon Uwch): Mae Prentisiaid yn gweithio tuag at fframwaith o gymwysterau dysgu sy'n seiliedig ar waith hyd at lefel 3. 

Prentisiaeth Uwch (PU): Mae Prentisiaid Uwch yn gweithio tuag at fframwaith o gymwysterau dysgu sy'n seiliedig ar waith hyd at lefel 4 ac uwch. 

I wneud cais am ein prentisiaethau cyfrediol, ewch i https://recruitment.powys.gov.uk/

 

Jess Watson

"Dw i wedi bod yn brentis yn y tîm Diwylliant ac Arweinyddiaeth yn y cyngor am chwe mis bellach, ac mae wedi bod yn brofiad bendigedig hyd yn hyn.

Dw i'n falch ofnadwy fy mod i wedi dewis gwneud prentisiaeth. Dw i'n cofio'r adeg yma'r llynedd, newydd dderbyn fy nghanlyniadau Lefel 'A' oeddwn i ac rôn i'n teimlo'n bryderus ynghylch beth i'w wneud nesaf. Ond yn fuan wedyn gwelais i'r cyfle hwn ac dw i ddim wedi edrych yn ôl ers hynny.

Dw i wedi cael hyfforddiant, cymorth a chefnogaeth ardderchog gan y tîm. Ymunais i â'r Grŵp Cymorth Digidol lle ces i gyfle i gwrdd â llawer o'r staff ar draws y cyngor a dysgu sgiliau newydd gwych.

Un o fy nyletswyddau yw hyrwyddo swyddi trwy ddulliau cyfryngau cymdeithasol. Mae gweld ein tudalen Facebook yn tyfu wedi rhoi boddhad mawr i mi, mae dros fil o bobl wedi hoffi'r tudalen yn barod. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd swyddi gyda'r cyngor, beth am hoffi ein tudalen? Ewch i  @PCCJobs

Dw i wedi gwneud cynnydd mawr yn fy nghymhwyster Gweinyddiaeth Busnes Lefel 2. Dw i wedi gwneud 12 uned hyd yma gyda dim ond pedair yn weddill eleni. Dw i'n mwynhau'r cydbwysedd rhwng dysgu wrth i mi wneud y swydd a gweithio tuag at gymhwyster cydnabyddedig.

Bydd y misoedd nesaf yma'n gyffrous gan fy mod i'n mynd ar gwrs sgiliau fideo ac dw i'n gobeithio ymchwilio i sut mae defnyddio fideo a Twitter i hybu swyddi mwy. Mi ro' i wybod i chi am sut hwyl dw i'n cael arni yn fy mlog nesaf. Yn y cyfamser, edrychwch allan am fy nghynnwys newydd ar gyfryngau cymdeithasol."

Facebook Icon Description

Jess Watson, Prentis - Datblygu'r Gweithle a'r Sefydliad

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu