Prentisiaethau

Prentisiaethau

Apprenticeship

Mae Prentisiaeth yn ffordd ymarferol o ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol a'r sgiliau gwaith gwirioneddol angenrheidiol, tra'n gweithio mewn amgylchedd gwaith go iawn. 

Mae pedair lefel o Brentisiaethau ar gyfer gwahanol swyddi:

Prentisiaethau Sylfaen: does dim gofynion mynediad academaidd penodol ar gyfer prentisiaethau Sylfaen. Fodd bynnag, gall rhai swyddi gwag a safonau nodi gwerth y profiad gwaith perthnasol, a'r pynciau astudio a fyddai'n sicrhau bod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth ddefnyddiol cyn dechrau'r brentisiaeth. Gallai'r rhain gynnwys Tystysgrif Lefel 2, Diploma neu NVQ, yn ogystal â TGAU.

Prentisiaethau: mae'r rhain yn amrywio, ond gallai fod disgwyl I chi fod wedi cwblhau prentisiaeth Lefel 2 cysylltiedig, Diploma neu BTEC yn barod, a rhwng tri a phump pwnc TGAU (A*-C) neu gymwysterau cyfwerth.

Prentisiaethau Uwch: mae angen cymhwyster Lefel 3 perthnasol fel rheol, er enghraifft dau neu fwy o bynciau Safon Uwch/Uwch Gyfrannol, neu Ddiploma neu NVQ cysylltiedig, yn ogystal â TGAU (A*-C) neu gyfwerth.

Gradd-brentisiaeth: bydd disgwyl I chi fod ag o leiaf ddau bwnc Safon Uwch. Mae'r gofynion mynediad yn amrywio gan ddibynnu ar y radd a'r swydd brentisiaeth rydych yn gwneud cais amdani. Gallai pynciau a graddau penodol gael eu gosod gan y cyflogwr a'r brifysgol/coleg sy'n cynnig y gradd-brentisiaethau.

Beth am fod yn rhan o'r gronfa brentisiaethau! 

Os hoffech chi fod yn rhan o'r gronfa talent prentisiaethau a bod modd i'r cyngor gysylltu â chi'n uniongyrchol os bydd prentisiaeth addas yn codi, llenwch y ffurflen gais yma.

I weld a oes yna unrhyw gyfleoedd cyfredol ar gyfer prentisiaethau yng Nghyngor Sir Powys, ewch I'n gwefan recriwtio a chwiliwch dan prentisiaeth. 

Yn y fideo hwn mae Jess yn sôn am ei rôl a'i thaith brentisiaeth gyda Chyngor Sir Powys, 'Dyma'r peth gorau dwi erioed wedi'i wneud!'

Jess Watson, Prentis - Datblygu'r Gweithle a'r Sefydliad

Facebook Icon Description

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu