Fforwm Derbyniadau Ysgolion

Mae gan y Fforwm Derbyn rôl bwysig wrth sicrhau bod gan Gyngor Sir Powys system dderbyn deg na fydd yn rhoi un plentyn dan anfantais o'i gymharu ag un arall, a'i fod yn hwylus ac yn hawdd i rieni / gofalwyr ei ddeall.

Mae Rheoliadau Addysg (Fforymau Derbyn)(Cymru) 2003, yn mynnu bod pob awdurdod lleol yng Nghymru'n sefydlu Fforwm derbyn.

Y fforymau sy'n gyfrifol am fonitro bod yr awdurdod yn cydymffurfio â Chod statudol Derbyn i Ysgolion  Llywodraeth Cymru 2013.  Mae'n rhaid iddynt gwrdd o leiaf ddwywaith y flwyddyn.

Mae'r fforwm ar gyfer Awdurdodau Derbyn a grwpiau allweddol eraill sydd â diddordeb er mwyn trafod effeithiolrwydd trefniadau derbyn lleol, ystyried sut i ddelio â materion derbyn anodd a chynghori'r Awdurdod Derbyn ar sut y gellid gwella'u trefniadau.

Agenda

Fforwm Derbyniadau i Ysgolion Agenda - 24-03-21 [136KB]

Fforwm Derbyniadau i Ysgolion Agenda - 25-11-2020 [137KB]

Fforwm Derbyniadau Ysgolion - Agenda - 2.11.20 [74KB]

Fforwm Derbyniadau Ysgolion - Agenda - 05-10-2020 [124KB]

Fforwm Derbyniadau Ysgolion Agenda - 06-07-2020 [80KB]

Cofnodion

Fforwm Derbyniadau i Ysgolion Cofnodion - 25-11-2020 [208KB]

Fforwm Derbyniadau i Ysgolion Cofnodion - 02.11.2020 [144KB]

Fforwm Derbyniadau i Ysgolion Cofnodion- 05-10-2020 [197KB]

Fforwm Derbyniadau i Ysgolion Cofnodion 06.07.20 [154KB]

 

Contacts

  • Email: admissions@powys.gov.uk
  • Phone: 01597 826477
  • Address: Admissions Team, Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG

Follow us:

 

Feedback about a page here


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu