NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Gwneud Cais am Le Mewn Ysgol

Dyddiadau pwysig ar gyfer pob rownd o dderbyniadau

Ew ch i'r pennawd priodol i wneud cais ar-lein ar gyfer nail  ai Blwyddyn 7 yn yr Ysgol Uwchradd, Blwyddyn 3 mewn Ysgol Iau neu Ddosbarth Derbyn mewn Ysgol Gynradd fis Medi  2020.

PEIDIWCH Â llenwi unrhyw ffurflen ar-lein os ydych chi'n symud i'r ardal neu'n trosglwyddo rhwng ysgolion unrhyw bryd.  Dylwch lawr lwytho ac argraffu'r ffurflen drosglwyddo yn ystod y flwyddyn yn hynny o beth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu