HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Trefniadaeth Ysgolion

Schools Organisation

Mae'r polisi newydd yn gosod nod y Cyngor i symud ymlaen gyda mwy o ffocws ar weithio mewn partneriaeth ag ysgolion a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu, ac ar fodelau eraill o ddarparu addysg, megis modelau cydweithio, ffedereiddio, ysgolion aml-safle ac ysgol syth drwyddo.  

Mae'r Cyngor hefyd wedi cyhoeddi Cynllun Cyflawni sy'n amlinellu rhaglen waith y Cyngor ar gyfer y cyfnod 2018-21, sy'n adeiladu ar y Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion sydd wedi bod ar waith ers nifer o flynyddoedd.

Mae cyswllt agos rhwng y Cynllun Cyflenwi â chynlluniau'r cyngor ar gyfer buddsoddiad cyfalaf sylweddol mewn ysgolion trwy Raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru, sydd wedi gweld buddsoddiad sylweddol mewn ysgolion newydd ym Mhowys dros y blynyddoedd diwethaf, ac yn ddiweddar iawn, pum ysgol gynradd newydd yn nalgylch Gwernyfed.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu