Toglo gwelededd dewislen symudol

Trefniadaeth Ysgolion

Schools Organisation

Fel rhan o'r Strategaeth ddeng mlynedd uchelgeisiol newydd ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030, rydym yn canolbwyntio ar bedwar nod strategol:

  • gwella hawliau a phrofiadau dysgwyr
  • gwella hawliau a phrofiadau dysgwyr ôl-16
  • gwella mynediad at ddarpariaeth Gymraeg ar draws pob cyfnod allweddol
  • gwella'r ddarpariaeth i ddysgwyr ag anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol.

Wrth i'r gwaith hwn symud yn ei flaen, efallai y bydd angen cynnal ymgynghoriadau statudol yn unol â Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 i wneud rhai newidiadau. Arddangosir prosiectau sy'n gysylltiedig â'r gwaith hwn isod.