Y Broses Adennill Rhent

Dyma'r broses y byddwn yn ei dilyn wrth adennill rhent sy'n ddyledus ond heb ei dalu gan denantiaid.

Cam 1. Byddwn yn anfon a 1st reminder letter atoch os na fyddwch wedi talu am bythefnos.

Cam 2. Os na fyddwch wedi talu eto am yr wythnos ganlynol, byddwn yn ceisio cysylltu â chi i drafod eich ôl-ddyledion.

Cam 3. Byddwn yn anfon a final reminder letter atoch os nad ydych wedi talu'ch ôl-ddyledion neu wneud trefniant gyda ni i dalu.

Cam 4. Byddwn yn trefnu cyfarfod â chi i drafod y rhesymau am eich ôl-ddyledion. Pan fyddwn yn cyrraedd y cam yma, byddem yn hoffi gwneud trefniant i chi dalu eich ôl-ddyledion.

Cam 5. Os nad ydych wedi gweithredu i glirio'r ôl-ddyledion, byddwn yn cyflwyno Hysbysiad Ceisio Meddiant i chi.  Os na fyddwch wedi clirio neu leihau eich ôl-ddyledion i fodloni'r Cyngor cyn pen 28 diwrnod o dderbyn yr Hysbysiad, byddwn yn dechrau achos llys a allai arwain at golli'ch cartref.

Cam 6. Mae'n bosibl y byddwn yn ysgrifennu atoch chi 14 diwrnod ar ôl cyflwyno'r Hysbysiad Ceisio Meddiant i'ch atgoffa chi o delerau'r Hysbysiad a'r hyn y mae angen i chi ei wneud er mwyn osgoi'r achos llys.

Cam 7. Os nad ydym wedi derbyn taliad boddhaol oddi wrthych chi ar ôl 28 diwrnod o gyflwyno'r Hysbysiad Ceisio Meddiant, byddwn yn gwneud cais i'r llys sirol am orchymyn ildio meddiant.

Cam 8. Pan fyddwn yn gwybod am ddyddiad y gwrandawiad llys byddwn yn ysgrifennu atoch, a'ch annog i wneud taliad boddhaol, a byddwn yn trefnu i gyfarfod â chi i drafod y gwrandawiad llys.

Cam 9. Pan fydd y gwrandawiad llys wedi'i gynnal, byddwn yn ysgrifennu atoch i gadarnhau dyfarniad y llys a'r hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud i gydymffurfio â'r Gorchymyn Llys.

Gallai'r cam nesaf gynnwys eich troi allan os caniateir i'r Cyngor gael Gorchymyn Ildio Meddiant, neu os ydych yn torri amodau Gorchymyn Ildio Meddiant wedi'i ohirio.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'ch Swyddfa Dai Leol neu'ch Swyddog Rhent.

 


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu