Strategaethau Tai

 

Strategaeth Tai Lleol

Mae'r Strategaeth Tai Lleol yn nodi sut y mae Cyngor Sir Powys a'i bartneriaid strategol yn bwriadu mynd i'r afael â'r prif broblemau tai sy'n effeithio ar bobl Powys. 

Darlleen Strategaeth Tai Lleol 2016 - 2020 yma [497KB]

Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid Lleol a Chynllun Gweithredu

Mae'r Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu'n rhoi gweledigaeth ar gyfranogiad tenantiaid o fewn Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Powys tan 2020.

Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid Lleol [487KB]

Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid Lleol Crynodeb [279KB]

Cynllun Gweithredu - 2018/2020 [356KB]

 

Strategaethau Cysur Lleithder a Thermol

Fel landlord mae gennym gyfrifoldeb statudol a chyfreithiol i'n tenantiaid i ddarparu car­tref diogel, cynnes heb leithder. Mae'r trategaethau rhain yn cynnig ffordd fwy manwl o ymdrin â'r materion hyn.

Strategaeth i fynd i'r afael â phroblemau lleithder mewn tai sy'n eiddo i Bowys [936KB]

Strategaeth i fynd i'r afael â chysur thermol a thlodi tanwydd [1MB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu