Datganiad

Nod y polisi [417KB] yw sicrhau bod:

  • Y Gwasanaeth Tai yn gallu adfer cost y gwaith sydd ei angen; boed os yw hynny trwy ddifrod bwriadol, camddefnydd neu esgeulustod, yn unol â Chytundeb Tenantiaeth y Cyngor.
  • Bod y costau'n cael eu hadfer yn effeithiol ac yn effeithlon.
  • Mae'r costau'n cael eu hadfer mewn modd cyson.

Mae'r Gwasanaeth Tai yn defnyddio'r polisi i sicrhau:

  • Ein bod yn gwneud yn sicr bod gennym gymaint o adnoddau ag sy'n bosibl i ganiatáu i ni ailfuddsoddi yn ein stoc a darparu gwasanaethau i'n cwsmeriaid.
  • Nad yw tenantiaid / cwsmeriaid /aelodau o'r cyhoedd cyfrifol yn cael eu cosbi.
  • Bod pobl yn cadw at y polisïau, y gweithdrefnau a'r cytundebau, a bod y rheiny'n cael eu gorfodi pan fo hynny'n briodol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu