Rhentu Doeth Cymru

Mae'r gyfraith yng Nghymru bellach wedi ei gwneud yn ofyniad i landlordiaid preifat ymgofrestru a chofrestru eu heiddo gyda Rhentu Doeth Cymru.  Rent Smart Wales logo

Hoffem atgoffa landlordiaid ac asiantau gydag eiddo yn Cyngor Sir Powys neu unrhyw ardal arall yng Nghymru bod pwerau gorfodi Rhentu Doeth Cymru ar waith bellach.  

Yn ôl cynllun Llywodraeth Cymru, sy'n helpu i godi safonau yn y sector rhentu preifat, mae gofyn i bob landlord preifat gofrestru ei hun a'i eiddo. Rhaid i Landlordiaid ac Asiantau sy'n gosod neu reoli eiddo gael trwydded yn ogystal.

Ers 23 Tachwedd 2016 mae'r pwerau gorfodi mewn grym, a gallai landlordiaid ac asiantau nad ydynt yn cydymffurfio wynebu amrywiaeth o sancsiynau gan gynnwys erlyn, Hysbysiadau Cosb Benodedig, atal rhent a gorchmynion ad-dalu rhent. 

Rent Smart Wales FlowchartMae awdurdodau lleol ledled Cymru, gan gynnwys Cyngor Sir Powys, yn gweithio gyda Rhentu Doeth Cymru i amlygu'r rhai sy'n dal i beidio â chydymffurfio â'r gyfraith. Mae Cynghorau bellach yn erlyn y rheiny sydd wedi methu â chydymffurfio.

Os ydych chi'n landlord neu asiant sydd heb gydymffurfio eto, peidiwch ag oedi. Mae'n bwysig eich bod yn cymryd y camau angenrheidiol nawr i gydymffurfio ac osgoi unrhyw weithredu.

Os ydych chi'n denant ac yn dymuno cadarnhau a yw'ch landlord a/neu asiant yn cydymffurfio, gallwch weld gofrestr gyhoeddus Rhentu Doeth Cymru ar-lein

Os nad yw wedi cofrestru, gallwch gysylltu â Rhentu Doeth Cymru

I gael rhagor o wybodaeth am Rhentu Doeth Cymru cysylltwch â https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/  neu ffoniwch 03000 133344.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch amodau eiddo rhent preifat yng Nghyngor Cyngor sir Powys, cysylltwch â

 


Cyswllt

 

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu