Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru

Os yw'n anodd gwresogi eich cartref, ffoniwch NythImage of the Nest logo

 

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yma i'ch helpu i gadw'n gynnes ac i arbed arian ar eich biliau ynni.

Mae Nyth yn agored i ddeiliad tai yng Nghymru ac yn rhoi cyngor ar arbed ynni, rheoli arian, tariffau tanwydd, a hawl i fudd-daliadau.

Yn ogystal â chyngor am ddim, os ydych yn berchen ar eich cartref neu'n ei rentu'n breifat, a'ch bod chi neu rywun sy'n byw gyda chi yn cael budd-dal yn seiliedig ar brawf moddion, gallech fod yn gymwys i gael gwelliannau i'ch cartref am ddim. Gall hyn gynnwys boeler gwres canolog newydd neu inswleiddio.

Os yw'n anodd gwresogi eich cartref, cysylltwch â Nyth ar Rhadffôn 0808 808 2244 i gael cyngor am ddim ac i weld a ydych yn gymwys i gael gwelliannau i'ch cartref o ran arbed ynni, neu ewch i www.nestwales.org.uk/cy/hafan i gael rhagor o wybodaeth.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu