Biniau heb eu casglu

Coronafeirws (COVID-19)

Dilynwch y ddolen hon am gyngor a chefnogaeth penodol ar y Coronafeirws ar gyfer Sbwriel ac ailgylchu

Ydych chi'n siŵr o'ch diwrnod casglu?

Gallwch chi weld pryd rydym yn casglu'ch biniau yma

Cyn i chi roi gwybod am finiau heb eu casglu cofiwch y gallai'r criwiau casglu fod wrthi'n gweithio tan ddiwedd y diwrnod.

Cofiwch sicrhau'r canlynol:

  • Bod eich blychau allan erbyn 7.30am
  • Bod eich blychau yn y lle iawn
  • Eich bod chi wedi cau'r caead ac nad oedd gwastraff ychwanegol nesaf i'ch bin Bod y gwastraff iawn yn y blychau iawn

Ni fydd ein criwiau'n dod yn eu holau i gasglu blychau/biniau/bagiau a roddwyd allan yn hwyr. Yn yr achos yma dylech chi fynd â'r blychau'n ôl i'r tŷ tan y diwrnod casglu nesaf. Neu gallwch chi fynd â gwastraff i'w ailgylchu i ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref neu safle ailgylchu cymunedol.

Newidiadau i gasgliadau

Gall tywydd garw effeithio ar gasgliad neu efallai bod cerbyd wedi torri i lawr neu fod gwaith ar y ffordd. Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am hyn lle bo modd..


Os ydych yn dal yn sicr ein bod wedi colli'ch biniau gallwch chi roi gwybod i ni yma trwy ddefnyddio'r botwm isod.

Rhoi gwybod i ni os nad ydym wedi casglu'ch biniau Rhoi gwybod i ni os nad ydym wedi casglu'ch biniau

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu