Asesu Risg (Egwyddorion) Tystysgrif Lefel 2

Budd i'r Sefydliad

Erbyn diwedd y cwrs Cyngor Diogelwch Prydain Lefel 2 hwn bydd y cyfranogwr yn gallu gwneud asesiadau risg yn hyderus. Bydd hyn yn eich helpu i ddiogelu'ch staff a'ch busnes, yn ogystal â chydymffurfio â'r gyfraith.Pwy Ddylai Fynychu?

Unrhyw un y mae'n ofynnol iddo gynnal asesiadau risg yn y gweithle. Mae'r Dyfarniad mewn Asesu Risg yn dysgu ymgeiswyr sut i wneud asesiad risg yn unol â chyngor yr Awdurdod Gweithredol ar Iechyd a Diogelwch: Pum Cam i Asesu Risg. Mae hyn yn arwain at gymhwyster Lefel 2. Amcanion Dysgu

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster, bydd dysgwyr yn:

 • Deall pwysigrwydd asesiadau risg
 • Deall egwyddorion rheoli risgiau
 • Deall sut i gynnal asesiad risg.


Cynnwys y CwrsMae'r cymhwyster yn cwmpasu'r pynciau canlynol:

 • Y rhesymau dros gynnal asesiadau risg
 • Y brif ddeddfwriaeth mewn perthynas ag asesu risg
 • Canfod peryglon i iechyd a diogelwch
 • Canfod pwy allai gael ei niweidio a sut
 • Cyfrifo sgôr risg briodol
 • Canfod a gwerthuso'r mesurau rheoli presennol
 • Rhoi'r hierarchaeth o fesurau rheoli ar waith
 • Cofnodi canfyddiadau asesiad risg
 • Gwneud argymhellion ar sail y canfyddiadau
 • Adolygu a diwygio asesiad risg 


Hyd 

1 diwrnod  (Amser: 09:15 i 16:30)Dyddiadau a Phrisiau'r Cwrs

£65 y person

Dyddiadau sydd ar gael:

Lleoliad

13/08/2019

Neuadd Brycheiniog, Brycheiniog

17/10/2019

Ystafell Hyfforddi Irfon, Antur Gwy, Llanfair-ym-muallt

12/12/2019

Ystafell Hyfforddi Irfon, Antur Gwy, Llanfair-ym-mualltGwybodaeth Arall

Bydd yr ymgeiswyr yn cael mynediad i system cymwysterau ar-lein Cyngor Diogelwch Prydain ble caiff y dasg asesu ei chyflawni.  Mae'r asesiad ar-lein yn ymwneud yn uniongyrchol â'ch gweithle ac yn profi sut caiff gwybodaeth a dealltwriaeth eu cymhwyso mewn cyd-destun ymarferol.Trefnu Lle 

Gall gweithwyr Cyngor Sir Powys ddefnyddio Hunan Wasanaeth iTrent i gadw lle ar y cwrs hwn.  Ar gyfer holl ymgeiswyr eraill, cofrestrwch eich diddordeb trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein yma​​​​​​​

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu