1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Cais cyfnewid tenantiaeth

Dylech chi lenwi'r ffurflen hon os ydych chi am gyfnewid tenantiaeth gyda Chyngor arall neu denant o Gymdeithas Dai.

PEIDIWCH Â symud nes bod eich swyddog tai wedi cytuno ar ddyddiad a bod swyddogion wedi gwirio a phrofi bod y nwy a'r trydan yn iawn. Os nad ydych yn cydymffurfio â hwn efallai y byddwn yn gofyn ichi symud yn ôl i eiddo eich tenantiaeth wreiddiol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu