Pwy all gofrestru'r farwolaeth?

  • perthynas yr un sydd wedi marw a oedd yn bresennol adeg y farwolaeth.
  • perthynas yr un sydd wedi marw a oedd yn bresennol yn ystod ei salwch olaf.
  • perthynas yr un sydd wedi marw,
  • rhywun a oedd yn bresennol adeg y farwolaeth.
  • rhywun sy'n byw yn y ty neu'r sefydliad os oedd ef/hi yn gwybod am y farwolaeth.
  • yr un sy'n trefnu i gael gwared â'r corff (nid y trefnwr angladdau, ond yr un sy'n gwneud y trefniadau.)

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu