Crynodeb o ffurflenni a thystysgrifau

Isod, rhestrir rhai o'r ffurflenni a'r tystysgrifau y byddwch yn eu derbyn gan feddygon a Chrwneriaid. Mae'r rhestr yn esbonio pryd a lle y gallwch gael pob ffurflen.

Wrth gofrestru marwolaethByddwch fel arfer yn derbynOddi Wrth
Os nad yw'r farwolaeth yn cael ei chyfeirio at GrwnerTystysgrif FeddygolMeddyg
Ym mhob achosRhybudd FfurfiolMeddyg
Os yw babi yn farw-anedigTystysgrif Feddygol  o farw-enedigaethMeddyg neu Fydwraig
Os yw'r farwolaeth yn cael ei chyfeirio at Grwner ond nad oes cwestHysbysiad gan y Crwner (Ffurflen Binc B/ffurflen 100)Crwner (fel arfer, mae'r ffurflen hon yn cael ei hanfon at y Cofrestrydd. Fodd bynnag, efallai y gofynnir i chi fynd â hi)
Os bu cwest a bydd y corff yn cael ei gladduGorchymyn ar gyfer claddu (ffurflen 101)Crwner
Os bu post-mortem neu gwest a bydd y corff yn cael ei amlosgiTystysgrif ar gyfer Amlosgi (ffurflen E)Crwner
Os bydd y corff yn cael ei symud allan o Gymru neu LoegrRhybudd Symud (ffurflen 104)Crwner

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu