SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (1 diwrnod)

Sefydliad

Mae'r cwrs un diwrnod hwn yn cydymffurfio â Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981 a chanllawiau L74 Cod Ymarfer Cymeradwy ar gyfer cymwysterau i swyddogion cymorth cyntaf yn y gweithle. Mae'r cwrs hwn yn rhoi hyfforddiant cymorth cyntaf sylfaenol i gyfranogwyr. 

 

Pwy Ddylai Fynychu?

Mae'r cwrs hwn wedi'i lunio ar gyfer pobl sydd am gael hyfforddiant cymorth cyntaf mewn argyfwng ac mae'n addas ar gyfer y rhai y gallai fod gofyn iddynt roi cymorth cyntaf mewn amgylchedd gwaith.

 

Amcanion Dysgu 

Ar ôl cwblhau'r cwrs Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng, bydd ymgeiswyr yn deall:- 

 • Egwyddorion cymorth cyntaf
 • Y camau i'w cymryd mewn argyfwng
 • Y dull cywir ar gyfer triniaeth cynnal bywyd sylfaenol
 • AED (Defnyddio AED, cadwyn goroesi))

 

Cynnwys y Cwrs

Bydd y cwrs Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng yn cynnwys:

 • Nodau ac egwyddorion cymorth cyntaf
 • Beth i'w wneud mewn argyfwng
 • Rheoli'r claf anymwybodol, gan gynnwys CPR
 • Asesu a thrin claf sydd wedi'i anafu neu sy'n gwaedu
 • Asesu a thrin llosgiadau a sgaldiadau
 • Ymdrin â ffitiau
 • Tagu (Oedolion)
 • Sioc
 • Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 

 

Hyd 

1 Diwrnod (Time: 09:30 - 16:30)

 

Dyddiadau'r Cwrs 

Pris: £45 y person

 

Gwybodaeth Arall

Mae 4 asesiad ymarferol, 1 asesiad theori (Papur Cwestiynau Amlddewis) ac asesu ffurfiannol parhaus a gynhelir drwy gydol y cwrs. Os cwblheir y cwrs hwn yn llwyddiannus rhoddir cymhwyster rheoleiddedig Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng yn y Gwaith, sy'n para 3 blynedd. Bydd angen dull adnabod. 

 

Trefnu Lle

Gall gweithwyr Cyngor Sir Powys ddefnyddio Hunan Wasanaeth iTrent i gadw lle ar y cwrs hwn.  Ar gyfer holl ymgeiswyr eraill, cofrestrwch eich diddordeb trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein yma​​​​​​​

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu