Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - Hyfforddiant Ailymgymhwyso (2 ddiwrnod)

Budd i'r Sefydliad 

Mae'r cwrs hwn yn cydymffurfio â Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981 a chanllawiau L74 Cod Ymarfer Cymeradwy ar gyfer cymwysterau i swyddogion cymorth cyntaf yn y gweithle. Pwy Ddylai Fynychu?

Y rhai sydd am adnewyddu eu gwybodaeth ac ailgymhwyso eu tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith. Amcanion Dysgu 

Nod y cwrs hwn yw diweddaru ac adnewyddu gwybodaeth am faes llafur Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (3 Diwrnod), gan ganiatáu amser ar gyfer sesiynau adolygu ac ymarfer er mwyn paratoi am asesiad terfynol. Course Content

 • Adrodd ar ddamweiniau ac iechyd gwael 
 • Ffitiau
 • Pecynnau Cymorth Cyntaf  
 • Asthma
 • Rheoli cleifion anymwybodol  
 • Sioc Anaffylactig
 • Trawiad ar y galon
 • Eye injuries
 • Dadebru/CPR
 • Diabetes
 • Sioc
 • Llewygu 
 • Tagu
 • Hypothermia
 • Gwaedu
 • Gorludded gwres 
 • Llosgiadau
 • Trawiad gwres
 • Torasgwrn 
 


Hyd 

2 Ddiwrnod   (Time: 09:30 to 16:30)Dyddiadau a Phrisiau'r Cwrs

£110 y person

Dyddiadau sydd ar gael:

Lleoliad

08/10/2019 - 09/10/2019

Ystafell Hyfforddi Irfon, Antur Gwy, Llanfair-ym-mualltGwybodaeth Arall

Caiff ymgeiswyr eu monitro'n barhaus drwy gydol y cwrs hyfforddiant a bydd angen iddynt hefyd gwblhau asesiad yn llwyddiannus er mwyn adnewyddu eu tystysgrif Cymorth Cyntaf.Trefnu Lle

Gall gweithwyr Cyngor Sir Powys ddefnyddio Hunan Wasanaeth iTrent i gadw lle ar y cwrs hwn.  Ar gyfer holl ymgeiswyr eraill, cofrestrwch eich diddordeb trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein yma​​​​​​​

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu