Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - Hyfforddiant Ailymgymhwyso (2 ddiwrnod)

Budd i'r Sefydliad 

Mae'r cwrs hwn yn cydymffurfio â Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981 a chanllawiau L74 Cod Ymarfer Cymeradwy ar gyfer cymwysterau i swyddogion cymorth cyntaf yn y gweithle. 

 

Pwy Ddylai Fynychu?

Y rhai sydd am adnewyddu eu gwybodaeth ac ailgymhwyso eu tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith. 

 

Amcanion Dysgu 

Nod y cwrs hwn yw diweddaru ac adnewyddu gwybodaeth am faes llafur Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (3 Diwrnod), gan ganiatáu amser ar gyfer sesiynau adolygu ac ymarfer er mwyn paratoi am asesiad terfynol. 

 

Course Content

 • Adrodd ar ddamweiniau ac iechyd gwael
 • Pecynnau Cymorth Cyntaf
 • Rheoli cleifion anymwybodol
 • Trawiad ar y galon
 • Dadebru/CPR
 • Sioc
 • Tagu
 • Gwaedu
 • Llosgiadau
 • Torasgwrn
 • Ffitiau
 • Asthma
 • Sioc Anaffylactig
 • Eye injuries
 • Diabetes
 • Llewygu 
 • Hypothermia
 • Gorludded gwres 
 • Trawiad gwres

   

Hyd 

2 Ddiwrnod   (Time: 09:30 to 16:30)

 

Dyddiadau a Phrisiau'r Cwrs

£110 y person

 

Gwybodaeth Arall

Caiff ymgeiswyr eu monitro'n barhaus drwy gydol y cwrs hyfforddiant a bydd angen iddynt hefyd gwblhau asesiad yn llwyddiannus er mwyn adnewyddu eu tystysgrif Cymorth Cyntaf.

 

Trefnu Lle

Gall gweithwyr Cyngor Sir Powys ddefnyddio Hunan Wasanaeth iTrent i gadw lle ar y cwrs hwn.  Ar gyfer holl ymgeiswyr eraill, cofrestrwch eich diddordeb trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein yma​​​​​​​

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu