Hyfforddiant Rheoli'n Ddiogel IOSH - Ailymgymhwyso (cwrs undydd)

Budd i'r Sefydliad

Mae Arwain yn Ddiogel yn rhoi i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros arwain y wybodaeth ymarferol a'r datrysiadau strategol i sicrhau manteision cynaliadwy i'w busnes drwy sefydlu arferion da mewn perthynas â diogelwch ac iechyd

 

Pwy Ddylai Fynychu?

Mae cwrs Arwain yn Ddiogel IOSH wedi'i anelu at Gyfarwyddwyr, Uwchswyddogion Gweithredol, Uwch-reolwyr ac unrhyw un arall sydd â chyfrifoldeb dros arwain.

 

Amcanion Dysgu

Mae'r cwrs yn cwmpasu:-

 • diogelwch ac iechyd a beth mae hynny'n ei olygu i wahanol rolau arwain
 • cyfrifoldebau ac ymddygiad arweinydd
 • sut beth yw arweinyddiaeth effeithiol o ran diogelwch ac iechyd
 • sut i wneud pethau'n iawn
 • sut gall arweinwyr wneud gwelliannau
 • manteision diogelwch effeithiol

 

Cynnwys y Cwrs

 • Holiadur diagnostig ar-lein ar eich ymddygiad arwain diogelwch ac iechyd
 • Adroddiad personol ar sail eich ymatebion, yn cynnwys argymhellion ymarferol ar y camau i'w cymryd a'r gwelliannau i'w gwneud
 • Adolygiad astudiaeth achos, wedi'i deilwra i'ch anghenion a'ch diwydiant
 • System rheoli iechyd a diogelwch Cynllunio, Gwneud, Gwirio a Gweithredu, a sut i integreiddio hynny i systemau busnes
 • Asesir drwy gyflawni ymrwymiad personol - cyfres o gamau i'w cymryd yn dilyn yr argymhellion yn eich adroddiad.

 

Hyd

1 Diwrnod   (Amser: 09:15 to 16:30)

 

Dyddiadau a Phrisiau'r Cwrs

£90 y person

Dyddiadau sydd ar gael:

Lleoliad

I'w cyhoeddi

 

 

Gwybodaeth Arall

Caiff cyfranogwyr llwyddiannus Dystysgrif Arwain yn Ddiogel IOSH. Cyfnod Adnewyddu 

3 Blynedd (Cwrs Adnewyddu 1 Diwrnod)

 

Trefnu Lle

Gall gweithwyr Cyngor Sir Powys ddefnyddio Hunan Wasanaeth iTrent i gadw lle ar y cwrs hwn.  Ar gyfer holl ymgeiswyr eraill, cofrestrwch eich diddordeb trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein yma​​​​​​​

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu