SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl - Oedolion

Budd i'r Sefydliad

Byddwn yn codi ymwybyddiaeth ynghylch iechyd meddwl ymhlith oedolion ac yn lleihau stigma. Hefyd, byddwn yn dysgu pobl sut i ymdrin ag iechyd meddwl ac yn hybu ymyrryd yn gynnar. 

 

Pwy Ddylai Fynychu?

Deall Iechyd Meddwl Oedolion yn well

 

Amcanion Dysgu

Unrhyw un sy'n gweithio neu'n byw gydag oedolion sydd â thrafferthion iechyd meddwl.
I adnabod arwyddion iechyd meddwl a rhoi help Cymorth Cyntaf.

 

Cynnwys y Cwrs

  • Problemau iechyd meddwl ymhlith oedolion
  • Cymorth cyntaf ar gyfer iselder ysbryd ac argyfwng hunanladdiad  Anhwylderau gorbryder, bwyta a hunan-niweidio
  • Seicosis, sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol
  • Camddefnyddio sylweddau
  • Cynllun gweithredu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

 

Hyd

2 Diwrnod   (Time: 09:30 to 16:30)

 

Dyddiadau a Phrisiau'r Cwrs

£110 y person

Dyddiadau sydd ar gael:

Lleoliad

 

Gwybodaeth Arall

Nid oes asesiad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn, ond rhaid i gyfranogwyr gwblhau pob rhan o'r cwrs.

 

Trefnu Lle

Gall gweithwyr Cyngor Sir Powys ddefnyddio Hunan Wasanaeth iTrent i gadw lle ar y cwrs hwn.  Ar gyfer holl ymgeiswyr eraill, cofrestrwch eich diddordeb trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein yma​​​​​​​

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu