Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl - Ieuenctid

Budd i'r Sefydliad

Codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl a lleihau stigma. Dysgu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ymdrin ag iechyd meddwl a hybu ymyrryd yn gynnar.
 
Deall Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn well. Pwy Ddylai Fynychu?

Unrhyw un sy'n gweithio neu'n byw gyda phobl ifanc neu bobl ifanc bregus.Amcanion Dysgu

I wella ymwybyddiaeth am bob math o broblemau Iechyd Meddwl ymysg pobl ifancCynnwys y Cwrs

  • Problemau Iechyd Meddwl pobl ifanc
  • Iselder ymysg pobl ifanc
  • Gorbryder ymhlith pobl ifanc
  • Seicosis ymysg pobl ifanc
  • Camddefnyddio sylweddau ymysg pobl ifanc
  • Anhwylderau bwyta ymhlith pobl ifanc
  • Hunan-niweidio nad yw'n achosi hunanladdiad
  • Cynllun gweithredu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl


Hyd 

2 Days   (Time: 09:30 to 16:30)Dyddiadau a Phrisiau'r Cwrs

£110 y person

Dyddiadau sydd ar gael:

Lleoliad

26/11/2019 - 27/11/2019

Ystafell Hyfforddi - Y Caban, Neuadd y Sir, LlandrindodGwybodaeth Arall

Nid oes asesiad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn, ond rhaid i gyfranogwyr gwblhau pob rhan o'r cwrs.Trefnu Lle

Gall gweithwyr Cyngor Sir Powys ddefnyddio Hunan Wasanaeth iTrent i gadw lle ar y cwrs hwn.  Ar gyfer holl ymgeiswyr eraill, cofrestrwch eich diddordeb trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein yma​​​​​​​

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu