SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor ar iechyd anifeiliaid

Ein Cyfrifoldebau ni

Mae gennym ddyletswydd i:

  • Amddiffyn lles anifeiliaid ar ffermydd, wrth deithio ac mewn marchnadoedd
  • Amddiffyn iechyd a lles anifeiliaid cymar
  • Atal, rheoli a difa clefydau anifeiliaid
  • Sicrhau bod modd olrhain symudiadau anifeiliaid i amddiffyn pobl ac anifeiliaid rhag clefydau sy'n cael eu trosglwyddo.
  • Sicrhau fod bwydydd yn cael eu cynhyrchu, eu cludo, eu storio a'u defnyddio mewn modd glân
  • Sicrhau fod planhigion ac anifeiliaid sy'n mynd i'r gadwyn fwyd yn cael eu gwarchod rhag cael eu gwenwyno mewn modd a fyddai'n niweidio iechyd dynol.

Rydym hefyd yn delio â thrwyddedu cybiau cwn a llety cathod, llefydd bridio cwn, stablau marchogaeth, swau, ac anifeiliaid sydd angen trwydded o dan Ddeddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu