1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Symud ac adnabod anifeiliaid fferm

Mae rheolau llym sy'n rheoli symud anifeiliaid fferm er mwyn rhwystro lledaenu clefydau.  Rhaid bod modd adnabod pob anifail er mwyn gallu cadw llygad ar eu symudiadau.Image of a lamb

Os bydd achos o glefyd, mae'n hanfodol ein bod yn gwybod yn union lle mae'r da byw er mwyn cael mesurau effeithiol i reoli a dileu firysau hynod heintus.

Er mwyn ceisio stopio clefydau rhag lledu, ceir rheolau llym sy'n rheoli dulliau adnabod a symudiadau da byw.  Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i bawb, hyd yn oed os mai dim ond un o'r anifeiliaid dan sylw sydd gennych.

Gellir lawr lwytho dogfennau trwyddedau symud anifeiliaid oddi ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru

Mae'r rheolau symud anifeiliaid yn berthnasol i bobl sy'n mynd ag anifeiliaid i sioeau amaethyddol. Rydym wedi llunio  taflen canllawiau [115KB]  i drefnwyr sioeau sy'n esbonio'r rheolau - bydd hyn yn berthnasol hefyd os ydych yn mynd ag anifeiliaid fferm i sioeau.

 

 

Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu