1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Diogelu

Mae Cyngor Sir Powys yn rhannu ymrwymiad i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed. Wrth wraidd yr ymrwymiad hwn yw prosesau a threfniadau cadarn sy'n ceisio gwneud yn fawr o gyfleoedd, lleihau'r peryglon a pharhau i hyrwyddo diwylliant sy'n annog ethos o ddiogelu ymhlith y gweithlu.

Mae'r swydd rydych chi'n gwneud cais amdani yn cynnwys gweithio gyda phlant, pobl ifanc a/neu oedolion sy'n agored i niwed, a byddwch yn destun proses recriwtio mwy diogel Cyngor Sir Powys.

Rhybudd Pwysig i bob ymgeisydd

Bydd unrhyw gynnig o swydd yn amodol ar ganlyniadau boddhaol i'r holl wiriadau angenrheidiol cyn cyflogi.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu