Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Prynu Cerdyn Parcio

Prynu Cerdyn Parcio

 

Gyda cherdyn parcio blynyddol, mae'n rhatach i barcio os ydych chi'n defnyddio meysydd parcio talu ac arddangos yn aml.  Gallwch ddefnyddio cerdyn parcio ym mhob un o'n meysydd parcio tymor hir.


 

Mae'n ddrwg gen i roi gwybod i chi oherwydd prinder staff nid ydym yn gallu prosesu unrhyw geisiadau am drwyddedu parcio ar hyn o bryd.

Llenwch y ffurflenni ar-lein isod i brynu neu adnewyddu trwydded meysydd parcio:

Sylwch: Bydd yn costio £25 i chi newid y manylion ar eich trwydded barcio. Rhaid i chi ddychwelyd eich trwydded bresennol i Ddepo Kirkhamsfield, Ffordd Y Trallwng, Y Drenewydd, SY16 3AF cyn i ni roi'r drwydded newydd i chi.

I ddod o hyd i faes parcio tymor hir lle gallwch ddefnyddio'r cerdyn parcio, edrychwch ar ein mapiau parcio mewn trefi. 

Mae trwyddedau ar gael am 1, 3, 6 neu 12 mis, yn dibynnu ar y math o gerbyd. 

Os nad ydych chi angen y cerdyn mwyach, gallwch gael arian nôl am bob mis cyflawn sydd heb ei ddefnyddio ar y drwydded. Mae yna dâl gweinyddu.  Anfonwch y cerdyn a'r cais am arian nôl at Kirkhamsfield Depot,  Ffordd Y Trallwng, y Drenewydd, SY16 3AF.

Os ydych wedi llenwi ffurflen gais ar gyfer eich cerbyd ac yn aros i'r drwydded eich cyrraedd, gallwch argraffu'r dderbynneb a'i harddangos ar eich cerbyd am hyd at 14 diwrnod heb gael eich dirwyo, dim ond ichi arddangos y drwydded yn eglur.

Nid ydym yn anfon nodyn i'ch atgoffa cyn y daw eich cerdyn i ben, felly nodwch y dyddiad yn eich dyddiadur.

Mae mannau parcio i'r anabl yn y rhan fwyaf o lefydd a gallwch barcio am ddim gyda Bathodyn Glas swyddogol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu