1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Gofyn am fathodyn glas

Trefniant cenedlaethol yw'r Cynllun Bathodyn Glas sy'n rhoi hawliau/gostyngiadau parcio i bobl sydd ag anawsterau cerdded difrifol, boed os ydynt yn yrwyr neu'n deithwyr. Mae hyn yn helpu pobl sydd â bathodynnau i fyw eu bywydau yn y ffordd arferol trwy hwyluso symud a theithio o amgylch y lle.

Os yw eich bathodyn yn dod i ben, bydd ffurflen adnewyddu yn cael ei hanfon allan yn awtomatig o fewn 4 wythnos o'r dyddiad dod i ben. Dywedwch wrthym os ydych wedi symud ers y cais diwethaf gael ei wneud gan y bydd y ffurflen yn cael ei hanfon at y cyfeiriad hysbys diwethaf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu