1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Maes parcio Rhaeadr Gwy

Rhayader Car Park Image

Gweld y lleoliad ar y map yma. [68KB]

Mae yna un maes parcio talu ac arddangos ac un maes parcio am ddim yn Rhaeadr Gwy

  • Maes parcio'r Lôn Dywyll (LD6 5DD) sy'n faes parcio cyfnod hir.
  • Maes parcio'r Farchnad (LD6 5BU) sydd am ddim.

Gellir prynu trwyddedau parcio ar gyfer meysydd parcio cyfnod hir ym Mhowys.

Mae'r maes parcio yn cynnwys mannau parcio ar gyfer pobl anabl ac mae yna beiriannau sy'n cymryd darnau arian.

Ffioedd safonol meysydd parcio

Yn ogystal â'r ffioedd safonol, mae hefyd yn bosib talu am docyn dros nos.  Mae'r rhain yn £5 ar gyfer pob cerbyd ac eithrio ceir modur.

*Sylwer bod y rhan fwyaf o'n meysydd parcio am ddim ar gyfer deiliaid bathodynnau glas i bobl anabl Gofyn am fathodyn glas pan fyddant wedi'u harddangos yn gywir, fodd bynnag, edrychwch ar y bwrdd am y taliadau, telerau ac amodau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu