SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arferion da yn y gwaith

Byddwn yn ceisio sicrhau arferion da yn y meysydd canlynol:

 • fod gweithwyr sydd ag anableddau yn cael eu derbyn gan yr holl staff;
 • fod y polisi recriwtio yn denu ymgeiswyr sydd ag anableddau;
 • fod gofynion y swydd yn cael eu hystyried yn hyblyg i alluogi unigolion sydd ag anableddau i'w chymryd;
 • nad yw'r drefn ddewis (e.e. ffurflenni cais a chyfweliadau) yn rhoi pobl ag anableddau dan anfantais annheg, a'u bod yn caniatau i bobl sydd ag anableddau i gael eu hystyried yn ôl eu gallu;
 • fod gweithwyr sydd ag anableddau yn cael help i setlo i'r gwaith a bod unrhyw anghenion o ganlyniad i'r anabledd yn cael eu harchwilio'n fanwl;
 • fod pobl sydd ag anableddau yn gwybod at bwy i fynd os bydd unrhyw anawsterau;
 • fod pobl sydd ag anableddau a'u cydweithwyr yn gwybod beth i'w wneud os bydd argyfwng;
 • fod pobl sydd ag anableddau yn cael eu hystyried am hyfforddiant a dyrchafiad yn ôl eu gallu;
 • fod camau'n cael eu cymryd i helpu pobl sydd ag anableddau i addasu i unrhyw amgylchiadau newydd;
 • fod cymorth ymarferol ac ariannol ar gael i addasu safleoedd ac offer, ac i gael offer arbennig.

 

 

Cyswllt

 • Ebost: recruitment@powys.gov.uk
 • Teleffon: 01597 826409
 • Cyfeiriad: Tîm Recriwtio, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu