SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Eich cais

Rydym eisiau gwneud yn siwr ein bod yn cwrdd ag anghenion ymgeiswyr sydd ag anableddau lle bynnag y mae hynny'n bosibl. Rhowch wybod i ni os byddai unrhyw un o'r canlynol yn ddefnyddiol:

  • Ffurflen gais print mawr;
  • Gwneud eich cais mewn ffordd wahanol (e.e. ar ffurf clywedol)
  • Cymorth i lenwi'r ffurflen gais

Wrth wneud cais am swydd, fe fyddem yn hoffi gwybod os oes angen unrhyw drefniadau pellach ar gyfer y cyfweliad (e.e. cyfieithu i Iaith Arwyddo neu fanylion mynediad i'r adeilad). Gellir trefnu ymweliad â'r gweithle cyn y cyfweliad i nodi unrhyw anghenion penodol sydd gennych. Bydd hyn yn ein caniatau i ystyried sut i gwrdd â'r gofynion. Gallwch roi'r manylion ar y ffurflen gais, mewn llythyr ar wahân, neu trwy gysylltu â'r adran dros y ffôn os cewch eich gwahodd i gyfweliad.

 

Cyswllt

  • Ebost: recruitment@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01597 826409
  • Cyfeiriad: Tîm Recriwtio, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu