Datganiad Polisi Cyflogau

Mae'r Polisi Cyflogau hwn yn nodi agwedd y Cyngor tuag at bolisi cyflogau yn unol ag adran 38 (1) Deddf Lleoliaeth 2011.

Mae'r Ddeddf yn gofyn i awdurdodau lleol Cymru a Lloegr i lunio a chyhoeddi datganiad polisi cyflogau ar gyfer pob blwyddyn ariannol, gan fanylu ar:

  • Bolisïau'r awdurdod ar bob agwedd ac elfen ar dalu prif swyddogion
  • Eu hagwedd tuag at gyhoeddi a chael mynediad at wybodaeth sy'n ymwneud â phob agwedd ar dalu prif swyddogion
  • Polisiau'r awdurdod ar dalu gweithwyr ar y cyflogau isaf (gan gynnwys y diffiniad o fabwysiadu a'r rhesymau dros hyn)
  • Y berthynas rhwng talu ei brif swyddogion a'r gweithwyr eraill.

Datganiad Polisi Cyflogau 2020-21 [379KB]

Datganiad Polisi Cyflogau 2019-20 [745KB]

Datganiad Polisi Cyflogau 2018-19 [699KB]

Datganiad Polisi Cyflogau 2017/2018 [440KB]

Datganiad Polisi Cyflogau 2016/2017 [415KB]

 

Cyswllt

  • Ebost: recruitment@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01597 826409
  • Cyfeiriad: Tîm Recriwtio, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu