Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiad Polisi Cyflogau

Mae'r Polisi Cyflogau hwn yn nodi agwedd y Cyngor tuag at bolisi cyflogau yn unol ag adran 38 (1) Deddf Lleoliaeth 2011.

Mae'r Ddeddf yn gofyn i awdurdodau lleol Cymru a Lloegr i lunio a chyhoeddi datganiad polisi cyflogau ar gyfer pob blwyddyn ariannol, gan fanylu ar:

  • Bolisïau'r awdurdod ar bob agwedd ac elfen ar dalu prif swyddogion
  • Eu hagwedd tuag at gyhoeddi a chael mynediad at wybodaeth sy'n ymwneud â phob agwedd ar dalu prif swyddogion
  • Polisiau'r awdurdod ar dalu gweithwyr ar y cyflogau isaf (gan gynnwys y diffiniad o fabwysiadu a'r rhesymau dros hyn)
  • Y berthynas rhwng talu ei brif swyddogion a'r gweithwyr eraill.

Datganiad Polisi Cyflogau 2024-25 (PDF) [524KB]

Datganiad Polisi Cyflogau 2023-24 (PDF) [408KB]

Datganiad Polisi Cyflogau 2022-23 (PDF) [327KB]

Datganiad Polisi Cyflogau 2021-22 (PDF) [311KB]

Datganiad Polisi Cyflogau 2020-21 (PDF) [379KB]

Datganiad Polisi Cyflogau 2019-20 (PDF) [680KB]

Datganiad Polisi Cyflogau 2018-19 (PDF) [699KB]

Datganiad Polisi Cyflogau 2017/2018 (PDF) [440KB]

Datganiad Polisi Cyflogau 2016/2017 (PDF) [415KB]

Cyswllt

  • Ebost: recruitment@powys.gov.uk
  • Ffôn: 01597 826409
  • Cyfeiriad: Tîm Recriwtio, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Eich sylwadau am ein tudalennau