SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Help arall yn eich ardal chi

Mae sawl ffynhonnell gymorth leol ar gael i chi i'ch helpu gydag anghenion penodol.

 

Cronfa Cymorth Dewisol

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig taliadau neu gymorth mewn nwyddau i bobl sydd ag angen brys neu lle bo angen a ddynodwyd i ddiogelu iechyd a lles. Bydd y taliadau'n ar gael i bobl nad oes ganddynt unrhyw fodd arall o gwrdd â chostau byw uniongyrchol.  Nid ydynt wedi'u bwriadu i gwrdd â threuliau parhaus cyson.

 

Dod o hyd i'ch Banc Bwyd lleol 

ar gyfer cymorth bwyd.

 

Cyngor ar Bopeth Powys

Rydym yn helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol ac eraill, trwy roi gwybodaeth a chyngor a thrwy ddylanwadu ar lunwyr polisïau.  Rydym yn defnyddio tystiolaeth o broblemau ein cleientiaid i ymgyrchu i wella cyfreithiau a gwasanaethau sy'n effeithio ar bawb.

www.powyscitizensadvice.org.uk/ 

 

Canolfan Gynghori Aberhonddu

Cyngor cyfrinachol am ddim ynglyn â dyled, budd-daliadau'r wladwriaeth, cyflogaeth, problemau gyda thai a chymdogion, materion sy'n ymwneud â pherthnasoedd, cyngor i ddefnyddwyr, ymholiadau ynglyn â materion cyfreithiol, problemau gyda chyfleustodau ac ati.

www.breconadvicecentre.org.uk

 

Bydd Infoengine yn eich hlepu i ddod o hyd i amrywiol fathau o gymorth lleol ledled Powys ar gyfer eich anghenion.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu