SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Caffael a chytundebau

Gwariodd y cyngor £187m gyda chyflenwyr allanol yn 2018/19 mewn gwariant cyfalaf a refeniw. Mae gennym gyfrifoldeb i wario'r arian hwn yn y ffordd fwyaf effeithiol i gyflawni ein nodau a'r deilliannau hoffen ni eu gwireddu i drigolion.

Fel rhan o'r Strategaeth Gomisiynu a Masnachol bydd y Cyngor yn sicrhau ei fod yn ystyried prynu nwyddau o gwmnïau lleol fel rhan o strategaeth gaffael a chontract. Byddwn yn gwneud hyn yn unol â gorchmynion cyfreithiol.

 

Cynnig am fusnes

Gallwch chi chwilio am gyfleoedd tendro trwy'r dulliau canlynol:

 

Cyflwyno tendr

  • Busnes Cymru yw'r corff sy'n darparu cefnogaeth busnes i bobl sy'n dechrau, rhedeg a thyfu busnes. Mae hefyd yn cynnwys cyngor ar dendro.
  • eTenderWales -  yw'r porth a ddefnyddir i gynnig am gyfleoedd tendro. Sicrhewch eich bod wedi cofrestru ag eTenderWales er mwyn gwneud cynnig am waith.
  • Mae Sell2Powys yn ganllaw sy'n rhoi manylion ar sut mae cwmnïau/sefydliadau yn gallu gwneud busnes gyda'r cyngor.

*Trwy gofrestru â Sell2Wales byddwch yn derbyn y newyddion diweddaraf am gyfleoedd sy'n cael eu cyhoeddi yn eich maes busnes chi.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu